Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Kaupmehele (Autotarvete OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Kaupmehe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba postitamiseks Ostjale edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõttetele. Kaupmees kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Panga ja Ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja Kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete krüpteeringutega.